UCC Montréal – anciens présidents

ANCIENS PRÉSIDENTS DE UCC-MONTREAL

1941               Avocat Semen Ozero
1942-1943     Hryhorij Hys
1943-1948     Andrij Hukalo
1948-1949     Luka Tomaschuk
1949-1950     Teodor Parkhin
1950-1959     Andrij Hukalo
1959-1961     Wasyl Danchyshyn
1961-1963     Mykola Hrab
1963-1965     Omelian Kushnir 
1965-1966     Luka Tomaschuk
1966-1968     Omelian Kushnir
1968-1974     Teodor Cechmistro
1974-1975     Dr. Bohdan Wolansky
1975- 1994    Yaroslav Kulba

ANCIENS PRÉSIDENTS DE UCC-MONTREAL  ET DU CONSEIL PROVINCIAL DU QUÉBEC

1994-1998    Evhen Czolij
1998 -1999   Rev. Dr. Ihor Kutash
1999-2001    Wasyl Grosko
2001-2002    Rev. Dr. Ihor Kutash
2002-2009    Prof. Yarema Kelebay
2009-2010    Marika Putko
2010-2015    Zorianna Hrycenko-Luhova
2015-2018    Halia Holowka
2018-2019    V. Rev. Dr. Ihor Kutash
2019-             Michael Shwec

Source: 
Halina Zmijenko-Senyshyn, 100-littia Litopys Ukrajinstiv v Kvebeku,  1991,  razom storinky, 240 ( na storintsi 225);   (z arkhivu Pavla Yavors’koho – pochatky orhanizuvannia KYK;  Derzhavnyj Arkhiv v Ottavi;   Arkhiv Kongresu Ukrajintsiv Kanady v Winnipegu;  Arkhiv u Montreali).     /researched by Zorianna Hrycenko-Luhova.

This post is also available in: English (Anglais) Українською (Ukrainien)